ANYKŠČIŲ KULTŪROS DIENORAŠTIS

   
Naujausios fotogalerijos:
Videoarchyvo naujienos:
ŠIANDIENOS RENGINIAI:
2023 09 27
10:30
Multikultūriniai renginiai
2023 09 27
19:00
Žaidimai / Viktorinos
PERŽIŪRĖTI VISĄ RENGINIŲ KALENDORIŲ
VYKSTANČIOS PARODOS:
2023 07 12
2023 09 30
Parodos / Instaliacijos
2023 09 13
2023 10 13
Parodos / Instaliacijos
Kultūros naujienos, straipsniai, nuomonės ir anonsai:

Jonas Biliūnas „Brisiaus galas“ - (1906 08 25)

Apsakymai
Apsakymai
Biliūnas Jonas
Jonas BiliūnasApsakymai“;
Kurinys - „Brisiaus galas“;
Parašyta -  1906 08 25, Kačerginė
Išleista knyga - 1984 metais, leidykloje „Vaga“;
Iliustracijų autorius - Kastytis Juodikaitis;
Redaktorė - J. Rudokienė;

J. Biliūno apsakymo “Brisiaus galas” pavadinimas - konkretus, apimantis ir vainikuojantis pabaigą. Gyvenimo, egzistavimo, būties pabaigą. Šuo Brisius, gyvenantis paskutines savo trumpo gyvenimo akimirkas, susiduria su nereikalingumo problema. Ir tarsi ieškodamas paguodos, pasineria į atsiminimų pasaulį. Negali nepajausti kad apie šunį autorius kalba kaip apie žmogiškąją būtybę, šiuo aspektu autorius ragina skaitytoją pergyventi šį kūrinį jautriai ir asmeniškai. J. Biliūnas - pirmasis pasirengęs lietuvių rašytojas, kėlęs sau aukštus reikalavimus. J. Biliūno kūryboje svarbiausia ne pats įvykis, o jausmai, kuriuos jis sužadina. Šį kūrinį J. Biliūnas rašė paskutiniaisiais savo gyvenimo metais, tad nenuostabu, jog jame stiprus mirties motyvas. Reikalingumas ir jautrumas – dvasinės vertybės, o J. Biliūnas dažnai pastebi jų nebuvimą gyvenime, dėl ko labai sielojasi. Autoriaus žmogiškumas kyla iš jautraus požiūrio įkitą gyvą būtybę.
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų: 0 
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Biliūnas Jonas

Jonas Biliūnas „Ubagas“ - (1906 06 08)

Apsakymai
Apsakymai
Biliūnas Jonas
Jonas BiliūnasApsakymai“;
Kurinys - „Ubagas“;
Parašyta -  1906 06 08 m.;
Išleista knyga - 1984 metais, leidykloje „Vaga“;
Iliustracijų autorius - Kastytis Juodikaitis;
Redaktorė - J. Rudokienė;

Meniškiausiuose J. Biliūno tekstuose siekiama atskleisti ir pasidžiaugti žmogaus sielos tyrumu ir šviesa, nėra moralizuojama, smerkiama ar teisiama. Rašytojas skaitytoją siekia paveikti pačiu kūriniu, jo situacijomis, žmonių likimais. J. Biliūno novelės „Ubagas“ ištraukoje netiesiogiai užsimenama apie sąžinę - svarbiausią žmogaus teisėją. Šią J.Biliūno novelę galima vadinti didaktine, tačiau ne todėl, kad ji mokytų gerbti savo tėvus, bet todėl, kad kiekvienam iš mūsų galima būtų pasimokyti iš senelio Sabaliūno rasti savyje jėgų ne neapykantai , o meilei ir beatodairiškam gerumui susitaikant su žiauria ir negailestinga gyvenimo realybe.
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų: 0 
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Biliūnas Jonas

Jonas Biliūnas „Piestupys“ - (1906 04 22)

apsakymai
apsakymai
Biliūnas Jonas
Jonas BiliūnasApsakymai“;
Kurinys - „Piestupys“;
Parašyta -  1906 m. balandžio mėn. 22 d., Zakopanėje;
Pirmoji publikacija - „Lietuvos ūkininkas“, 1906, Nr. 20.
Išleista knyga - 1984 metais, leidykloje „Vaga“;
Iliustracijų autorius - Kastytis Juodikaitis;
Redaktorė - J. Rudokienė;

Viename savo straipsnyje Jonas Biliūnas taip rašė: "Taigi, jeigu norime būti tikrais dailos rašytojais, patys turėkime jautrias širdis ir mokėkime geriau pažiūrėti į širdis žmonių, kurias norime aprašyti."
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų: 0 
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Biliūnas Jonas

Jonas Biliūnas „Joniukas“ - (1906 04 00)

Apsakymai
Apsakymai
Biliūnas Jonas
Jonas BiliūnasApsakymai“;
Kurinys - „Joniukas“;
Parašyta -  1906 m. balandžio mėn. Zakopanėje;
Išleista knyga - 1984 metais, leidykloje „Vaga“;
Iliustracijų autorius - Kastytis Juodikaitis;
Redaktorė - J. Rudokienė;

Visoms Jono Biliūno novelėms būdingas objektas – kaimas, žmogus. Veikėjai – niekam nereikalingi, nuskriausti, atstumti. Refleksijos (apmąstymai) gimsta iš tų atstumtųjų situacijos. Vyrauja dvi laiko plotmės: realioji ir prisiminimų. Labai iškalbūs erdvės ženklai. Pasakotojas subjektyvus. Jaučiamas jo buvimas šalia arba jis pats yra veikėjas. Lyrizmas gimsta iš gilaus J. Biliūno humanistiškumo - noro suprasti, užjausti. Kūryboje gausu autobiografinių kontekstų.
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų: 0 
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Biliūnas Jonas

Antanas Vienuolis-Žukauskas „Užkeiktieji vienuoliai“ - (1906 00 00)

Užkeiktieji vienuoliai
Užkeiktieji vienuoliai
Vienuolis-Žukauskas Antanas
Antanas Vienuolis Užkeiktieji vienuoliai
Padavimas gruzinų liaudies motyvias;
Knyga išleista - 1964, leidykla „Vaga“;
Pasirašyta spaudai - 1964 11 30;
Iliustracijų dailininkė - Sigutė Valiuvienė;
Redaktorius - J. Stukas;

Antanas Vienuolis ypač gėrėjosi Kaukazo kalnais, todėl išgirdęs vieną legendą 1906 m. užrašė ją ir pa­vadino „Užkeiktieji vienuoliai“. Ši ankstyvi rašytojo legenda parašyta įvairių Kaukazo tautų folkloro motyvais. Rašytojas šiame kūrinyje pasiekė didelio meistriškumo, vaizdavimo ir stiliaus raiškumo. Vienuolio kalba šiose legendose - puošni ir paslaptinga. 
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų: 0 
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Vienuolis-Žukauskas Antanas

Jonas Biliūnas „Lazda“ - (1906 00 00)

Apsakymai
Apsakymai
Biliūnas Jonas
Jonas BiliūnasApsakymai“;
Kurinys - „Lazda“;
Parašyta -  1906 m.;
Išleista knyga - 1984 metais, leidykloje „Vaga“;
Iliustracijų autorius - Kastytis Juodikaitis;
Redaktorė - J. Rudokienė;

J.Biliūno kūryba pasižymi aiškiu žmogaus vidinių išgyvenimų pavaizdavimu, tauriu humanizmu, jautriais ir lyriškais darbo žmonių paveikslais.Pamatinis visų kūrinių motyvas - žmogiškumas. J. Biliūnui didelę įtaką darė gyvenimo našta, kuri rašytoją slėgė visą amžių. Rašytojas aplinkui matė prislėgtus, išnaudojamus, skriaudžiamus ir niekinamus žmones, kurios ir aprašė savo kūriniuose. Skriauda ir skausmas - J.Biliūno kūrybos dėmesio centre. Novelės pavadinimas tarsi įprasmina patirtą tėvo skriaudą ir patyčią. Juk lazda - tai įrankis, su kuriuo niekas neglosto. O skliausteliuose esanti pastaba “ Mano draugo pasakojimas” – pabrėžia novelės tikroviškumą. Šiame apsakyme J.Biliūnas giliai pavaizdavo lietuvio kaimiečio dvasią, jo humaniškumą: greit užmiršti skriaudą, geru atsakyti į blogį, dovanoti priešams, žmogiškos prigimties supratimą, kuris pateisina, jog klysti yra žmoniška.
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų: 0 
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Biliūnas Jonas

Jonas Biliūnas „Laimės žiburys“ - (1905 04 15)

Apsakymai
Apsakymai
Biliūnas Jonas
Jonas BiliūnasApsakymai“;
Kūrinys - „Laimės žiburys“;
Išleista knyga - 1984 metais, leidykloje „Vaga“;
Iliustracijų autorius - Kastytis Juodikaitis;
Redaktorė - J. Rudokienė;

„Moraliai sąmoningo žmogaus pareiga - dalyvauti laisvai ir humaniškai siekiant šviesos visiems. Šią mintį galima priimti net ir netikint, kaip Biliūnas tikėjo, kad šviesos siekėjai sudaro vieningą sąjūdį ir kad kovos tikslas gali būti bet kada pasiektas."(Vytautas Kavolis,1994).
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų: 0 
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Biliūnas Jonas

Jonas Biliūnas „Pirmutinis streikas“ - (1903 00 00)

Apsakymai
Apsakymai
Biliūnas Jonas
Jonas BiliūnasApsakymai“;
Kurinys - „Pirmutinis streikas“,
Kūrinio pirmoji publikacija – „Darbininkų balsas“, 1903, Nr. 5.
Išleista knyga - 1984 metais, leidykloje „Vaga“;
Iliustracijų autorius - Kastytis Juodikaitis;
Redaktorė - J. Rudokienė;

„Toks viltingas  ir giedras, kaip šiame apsakyme, J. Biliūnas tėra buvęs tik „Pirmutinio streiko“ metu.“ (Lukšienė,1956)
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų:  
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Biliūnas Jonas

Antanas Braranauskas „Anykščių šilelis“ - II dalis - (1859 00 00)

Anykščių šilelis
Anykščių šilelis
Baranauskas Antanas
Knyga išleista 1977m., Vilniuje;
Redaktorė - Z. Sandienė;
Techninis redaktorius - V. Serapinas;
Korektorė - L. Greblikienė;
Medžio raižynių autorius - Jonas Kuzminskis;
Viršelio dailininkas - M Liugaila;

Antanas Baranauskas - ryškiausias XIXa. vidurio lietuvių poetas, klasikinės poemos „Anykščių šilelis“ ir kitų eiliuotų kūrinių autorius. Jis pirmasis lietuvių poezijoje prabilo apie gamtos ir dvasinio turtingumo ryšius. Šiuo kūriniu A.Baranauskas siekė apginti lietuvių tautiškumą bei išsaugoti niokojamą šilelį. Poetas šią poemą sukūrė viešėdamas pas savo tėvus 1858-1859 vasaros metu.
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų: 0 
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Baranauskas Antanas

Antanas Braranauskas „Anykščių šilelis“ - I dalis - (1858 00 00)

Anykščių šilelis
Anykščių šilelis
Baranauskas Antanas
Knyga išleista 1977m., Vilniuje;
Redaktorė - Z. Sandienė;
Techninis redaktorius - V. Serapinas;
Korektorė - L. Greblikienė;
Medžio raižynių autorius - Jonas Kuzminskis;
Viršelio dailininkas - M Liugaila;

Antanas Baranauskas - ryškiausias XIXa. vidurio lietuvių poetas, klasikinės poemos „Anykščių šilelis“ ir kitų eiliuotų kūrinių autorius. Jis pirmasis lietuvių poezijoje prabilo apie gamtos ir dvasinio turtingumo ryšius. Šiuo kūriniu A.Baranauskas siekė apginti lietuvių tautiškumą bei išsaugoti niokojamą šilelį. Poetas šią poemą sukūrė viešėdamas pas savo tėvus 1858-1859 vasaros metu.
Skaityti plačiau Kryptis 
 Komentarų: 0 
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Baranauskas Antanas
ARCHYVAS / Puslapis: 39 iš 39
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai