ANYKŠČIŲ KULTŪROS DIENORAŠTIS

Prasideda pretendentų teikimas kultūros apdovanojimui „Auksinis feniksas“ - (2022 11 06)

   
Lietuvos kultūros centrų asociacija
Lietuvos kultūros centrų asociacija
Anykščių kultūros centro informacija
Prasideda pretendentų teikimas kultūros apdovanojimui „Auksinis feniksas“ Prestižinis kultūros apdovanojimas „Auksinis Feniksas“ jau įteiktas ne vienam Lietuvos kūrėjui, kultūros šviesuoliui, mecenatui ar ryškiausiems šalies kultūros vadybininkams. Nepaprastai reikšminga, kad šiuo svarbiu apdovanojimu pastebimi visi, tiek didmiesčių kultūros ir meno veikėjai, tiek pačių mažiausių šalies bendruomenių atstovai, tiek kuriantys visai šaliai reikšmingus projektus, tiek tyliai ir ramiai dirbantys mažiausiuose šalies miesteliuose. Didžiausia šalies kultūros bendruomenė – Lietuvos kultūros centrų asociacija, įsteigusi apdovanojimą „Auksinis Feniksas“ kviečia siūlyti pretendentus šiam svarbiam apdovanojimui gauti.

Apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ tikslas - pagerbti fizinius ar juridinius asmenis, svariausiai nusipelniusius šalies kultūros kūrimui, plėtrai, perdavimui, saugojimui bei kultūros centrų sistemos vystymuisi, tobulinimui ir viešinimui.

Pretendentus galima siūlyti penkioms nominacijoms:

Geriausias metų kultūros centro vadovas“;
Geriausias metų kultūros ir meno kūrėjas“;
Geriausias metų kultūros centro partneris“;
Metų kultūros mecenatas ar rėmėjas“;
Metų kultūros politikas“.

Pretendentą bet kuriai nominacijai gali siūlyti šalies savivaldybės, bendruomenės, pavieniai asmenys, kultūros centrai, jų filialai, skyriai ar padaliniai, įvairios asociacijos, nacionalinės institucijos ar meno kolektyvai. Apdovanojimai „Auksinis feniksas“ bus įteikti 2023 metų sausio 18 d. 16 val. iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus rotušėje. Kviečiame susipažinti su apdovanojimo nuostatais (www.lkca.lt ) ir teikti pretendentų pasiūlymus.

Laisvos formos rekomendaciją, nurodant nominacijos pavadinimą bei pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymą (CV), siųsti iki šių metų gruodžio 5 d. el.p. j.aleknaviciene@lnkc.lt,

arba adresu:

Jurgitai Aleknavičienei
B.Radvilaitės g. 8
LT01124, Vilnius.

Papildoma informacija telefonu 8 687 30484

test

LIETUVOS KULTŪROS CENTRŲ ASOCIACIJOS APDOVANOJIMŲ „AUKSINIS FENIKSAS“ NUOSTATAI

Feniksas, pasak mitologijos, yra atgimimo paukštis, kuris savo ciklo pabaigoje susidegina ir vėl atgimsta iš pelenų. Naujasis Feniksas surenka senojo pelenus į kiaušinį ir saugo jį. Manyta, kad šio paukščio pasirodymas reiškia gerovę ir aukštą moralės lygį valstybėje.

Fenikso mitas ryškiai atspindi Lietuvos kultūros centrų veiklą, vystymąsi ir svarbą tiek mažoms bendruomenėms, tiek ir visai valstybei. Kultūros centrai ir jų veikla atspindi šalies prigimtinį išskirtinumą kultūros vartojimui, galimybę visiems šalies piliečiams kurti arba priimti kūrybos vaisius, ir jų buvimas leidžia valstybei kurti gerovę. Susideginimą ir nuolatinį atgimimą simbolizuoja kultūros centrų išskirtinė, nuosekli, intensyvi veikla, kuri kinta ir lyg atgimsta iš naujo keičiantis poreikiams, aplinkai ar vertybinėms nuostatoms. Tačiau šios įstaigos garantuoja tradicijų tęstinumą ir naujovių paiešką saugant tai, kas buvo sukurta, kaip ir senojo Fenikso pelenai, kurie neišbarstomi, bet kruopščiai surenkami. Tauta ir jos kultūra gali būti atvira, kviečianti eksperimentams ir naujovėms tik tuomet, kai garantuoja savo tradicijų ir jau sukurtų vertybių stiprumą. Kultūros centrai atgimsta nuolat, nes tai būtinybė ir vienas svarbiausių mūsų valstybės kultūros projektų.

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į kultūros centrus ir jų svarbią vykdomą veiklą bei išskirti ir pagerbti centruose dirbančius kūrėjus, teikiamas kasmetinis Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimas AUKSINIS FENIKSAS.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos kultūros centrų asociacijos (toliau – LKCA) apdovanojimų „Auksinis Feniksas“ tikslas yra pagerbti fizinius ar juridinius asmenis, svariausiai nusipelniusius šalies kultūros kūrimui, plėtrai, perdavimui, saugojimui bei kultūros centrų sistemos vystymuisi, tobulinimui, viešinimui.

2. Apdovanojimas skiriamas kasmet gruodžio mėnesį už einamųjų metų darbus ar išskirtinę veiklą.

3. Apdovanojimą „Auksinis Feniksas“ sudaro LKCA pažymėjimas, patvirtintas LKCA antspaudu ir LKCA prezidento parašu, bei vardinė skulptūra.

4. Apdovanojimas „Auksinis Feniksas“ susideda iš nominacijų:

4.1. „Geriausias metų kultūros centro vadovas“;
4.2. „Geriausias metų kultūros ir meno kūrėjas“;
4.3. „Geriausias metų kultūros centro partneris (partnerystė)“;
4.4. „Metų kultūros mecenatas ar rėmėjas“;
4.5. „Metų kultūros politikas“;

5. Visos nominacijos yra lygiavertės ir turi vienodą reikšmę.

II. NOMINACIJA „GERIAUSIAS METŲ KULTŪROS CENTRO VADOVAS

6. Nominacija „Geriausias metų kultūros centro vadovas“ skiriama fiziniam asmeniui, vadovaujančiam kultūros centrui ne mažiau nei 5 metus.

7. Nominacija skiriama už išskirtinę, kūrybingą, inovatyvią veiklą siekiant, kad kultūros centras taptų reikšminga įstaiga bendruomenėje ir visoje šalyje.

8. Nominacija skiriama vadovui už aktyvią veiklą visos šalies kultūros centrų strategijos, politikos ir vadybos srityje.


III. NOMINACIJA „GERIAUSIAS METŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAS

9. Nominacija „Geriausias metų kultūros ir meno kūrėjas“ skiriama kultūros ir meno darbuotojui, dirbančiam pagal darbo, autorinę, atlikėjo ar intelektualinių paslaugų teikėjo sutartį viename iš šalies kultūros centrų.

10. Pretendentas savo kūrybinę veiklą kultūros centre iki nominacijos paskyrimo turi būti vykdęs ne mažiau kaip 2 metus.

11. Nominacija skiriama už pretendento sukurtus ir inicijuojamus ryškius ir kompleksinius novatoriškus projektus, projektus - siekiančius užtikrinti tradicinės kultūros išsaugojimą, už išskirtinai svarius meninius kūrinius, spektaklius, už išleistus ar sudarytus kultūros, meno ir mokslo leidinius.

IV. NOMINACIJA „GERIAUSIAS METŲ KULTŪROS CENTRO PARTNERIS

12. Nominacija „Geriausias metų kultūros centro partneris (partnerystė)“ gali būti skiriama fiziniam asmeniui, aktyviai dalyvaujančiam kultūros centro veikloje, projektų vykdyme, mėgėjų meno kolektyvų, klubų, susivienijimų veikloje, aktyviai telkiantis bendruomenės narius dalyvauti kultūrinėje veikloje, savo vieša veikla pristatančiam kultūros centro veiklą (įdomūs ir svarbūs straipsniai, sukurti ir išleisti leidiniai, perskaityti pranešimai, surengtos viešinimo akcijos ir t.t.).

13. Nominacija gali būti skiriama fiziniam ir juridiniam asmeniui ar visuomeninei organizacijai, aktyviai bendradarbiaujančiai su kultūros centru kuriant ir vykdant veiklas. Organizacija, telkdama savo žmogiškuosius išteklius, su kultūros centru bendradarbiauti turi ne mažiau kaip 2 metus.

14. Nominacija gali būti skiriama ir juridiniam asmeniui: laikraščiui, radijui, televizijai, internetiniam portalui ir t.t. už nuolatinį ir profesionalų kultūros centro veiklos viešinimą, populiarinimą bei reklamavimą.

V. NOMINACIJA „METŲ KULTŪROS MECENATAS AR RĖMĖJAS

15. Nominacija „Metų kultūros mecenatas ar rėmėjas“ gali būti skiriama tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui, kuris finansiškai arba paslaugomis remia kultūros centrą.

16. Nominacija gali būti skiriama tiek už meninės, tiek už materialinės gerovės kultūros centre kūrimą.

17. Mecenavimo arba rėmimo veikla kultūros centrui turi būti vykdoma ne mažiau kaip 2 metus.

18. Išskirtiniu atveju nominacija gali būti skiriama ir už ypatingai reikšmingus projektus kultūros ar materialinės bazės kūrimo srityje.

VI. NOMINACIJA „METŲ KULTŪROS POLITIKAS

19. Nominacija „Metų kultūros politikas“ gali būti skiriama fiziniam asmeniui, kuris kryptingai veikia: siekia stiprinti kultūros centrų veiklą šalyje, inicijuoja ir teikia įvairius teisinius aktus, užtikrinančius kultūros centro žmogiškųjų ir materialinių išteklių apsaugą.

20. Nominacija gali būti skiriama LR Seimo ar Vyriausybės nariams, ministerijų darbuotojams, įvairių nacionalinių institucijų darbuotojams, savivaldybių merams ar tarybos nariams, seniūnams, savivaldybių administracijų atstovams, nevyriausybinių organizacijų, kultūros organizacijų nariams arba bet kuriam fiziniam asmeniui.

VIII. NOMINACIJŲ SKYRIMAS IR PRETENDENTŲ ATRANKA

21. Nominacijas skiria ir pretendentus atskiroms nominacijoms gauti atrenka LKCA taryba.

22. Pretendentą bet kuriai nominacijai gali siūlyti šalies kultūros centrai, jų filialai, skyriai ar padaliniai, o taip pat savivaldybės, įvairios asociacijos, nacionalinės institucijos, bendruomenės, meno mėgėjų kolektyvai, pavieniai fiziniai asmenys arba pats LKCA prezidentas.

23. Laisvos formos rekomendacija, nurodant nominacijos pavadinimą ir pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymą (CV), pateikiama LKCA prezidento vardu iki viešai paskelbtos atrankos nurodytų terminų.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24.
Kiekvienais einamaisiais metais gali būti skiriamos visos apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ nominacijos, tačiau jei LKCA tarybos nariai mano, kad nėra pateikta tinkamų pretendentų, kai kurių nominacijų gali ir neskirti.

25. LKCA taryba savo posėdyje turi teisę pati pasiūlyti ir paskirti bet kurią nominaciją ir nepateiktam pretendentui.

26. Apie savo sprendimus LKCA taryba informuoja nominacijų laureatus ir visą visuomenę.

27. Apdovanojimas „Auksinis Feniksas“ yra svarbiausias ir reikšmingiausias apdovanojimas šalyje, todėl nominacijos įteikiamos viešai apie tai informuojant ir sudarant galimybę nominantų pagerbime dalyvauti visiems pageidaujantiems.

28. Tas pats fizinis ar juridinis asmuo gali pretenduoti į neribotą nominacijų skaičių ir tai gali daryti kasmet, neatsižvelgiant į iki tol gautas nominacijas.

test
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Anykščių kultūros centro informacija
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai