ANYKŠČIŲ KULTŪROS DIENORAŠTIS

Bibliotekos naujos knygos sutiktuvės ir kraštotyrininkų sambūris - (2017 02 01)

   
Venteraitienė Birutė
  Sausio 28-osios popietę Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje vyko kraštotyros informacinio leidinio „Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas“ pirmosios dalies „Anykščių kraštotyrininkai. Biografijos“ sutiktuvės.

  Renginys buvo skirtas pradėti Viešosios bibliotekos gyvavimo jubiliejinius 80-uosius metus, kraštotyrininkų sambūrio „DRAUGAUKIME – BENDRAUKIME – BENDRADARBIAUKIME“ 5-erių metų sukakčiai prisiminti ir 2017-ieisiems kaip Tautinio kostiumo metams Anykščiuose pradėti. Bibliotekos salėje buvo parengtos dvi parodos: „Kraštotyrininkui Jonui Sriubui – 75“ ir „Ką pasakoja aukštaičių tautinis kostiumas“.

  Į renginį gausiai susirinko kraštotyros darbo mylėtojai, Anykščių krašto praeities tyrėjai. Į Anykščius iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Ignalinos, Panevėžio, Utenos bei iš Anykščių rajono miestelių susibūrė kraštiečiai pasidžiaugti nauja knyga bei pasidalinti mintimis apie nuveiktus ar sumanytus darbus.

  Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius, tardamas įžanginį žodį, pažymėjo, jog biobibliografiniame žodyno pirmojoje dalyje „Anykščių kraštotyrininkai. Biografijos“ pateikiamos 259 kraštotyrininkų biografijos. 183 asmenys, įtraukti į šią knygą, toliau tęsia kraštotyros veiklą. Deja, knygos sutiktuvių jau nebesulaukė ką tik Anapilin išėjusieji anykštėnai kraštotyrininkai Vytautas Pupeikis, Domicelė Juodžiūnaitė ir Jonas Juodelis. Jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

test
Renginio svečiai ir dalyviai

  Leidinio pirmąją dalį „Anykščių kraštotyrininkai. Biografijos“ pristatė šios knygos mokslinis redaktorius mokslininkas-bibliografas Romualdas Vytautas Rimša. Apibūdindamas 2016 m. pabaigoje išleistą knygą, jis akcentavo leidinio straipsnių informatyvumą ir patikimumą. Už įdėtą didžiulį triūsą kalbėtojas dėkojo leidinio sumanytojui profesoriui O. Janoniui, projekto vadovei Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėjai Audronei Berezauskienei, šio skyriaus vyr. bibliotekininkei Ligitai Matulienei. Kraštotyrininkų draugijos valdybos pirmininkui muziejininkui T. Kontrimavičiui buvo tariami padėkos žodžiai už Pasaulio anykštėnų bendrijos duomenų bazėje www.anykstenai.lt surinktą biografinę medžiagą bei leidinio „Anykščių kraštotyrininkai. Biografijos“ redagavimą.

  „Reikia sveikinti sudarytojus ir rengėjus už knygos išsamumą, nes tai didina leidinio mokslinę vertę. Šiuo požiūriu knyga pranoksta enciklopedijas,“ – džiaugėsi leidiniu bibliografas R. V. Rimša.

test
Vytautas Romualdas Rimša

  Savo nuomonę apie knygą išdėstė rašytojas kraštotyrininkas Vygandas Račkaitis. „Leidinys stebina savo užmoju, idėja“, – sakė rašytojas. Savo kalboje jis pažymėjo prof. O. Janonio, mokslininko R. V. Rimšos, techninio redaktoriaus T. Kontrimavičiaus nuopelnus bei bibliotekininkų triūsą. „Bibliografinis žodynas – maloni staigmena, kurio gali mums pavydėti kiti rajonai“, – pažymėjo V. Račkaitis.

  Apibendrindamas kalbėtojų išsakytas mintis, renginio vedėjas T. Kontrimavičius pavadino knygą „Anykščių kraštotyrininkai. Biografijos“ savitu nacionalinės kraštotyros vadovėliu: jame pavyko sutelkti ir vieno regiono pavyzdžiu parodyti pačias įvairiausias kraštotyros veiklos formas.

  Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka už atliktą darbą, leidžiant kraštotyrininkų biografijų tomą, padėkas skyrė T. Kontrimavičiui, R. V. Rimšai, O. Janoniui, L. Matulienei ir A. Berezauskienei, o 75-erių sulaukusiam uteniškiui J. Sriubui dėkojo už nuolatinį dėmesį gimtojo krašto tyrinėjimams. Kraštotyrininkams J. Sriubui, V. Dičiūnaitei ir A. Žvikui, šią žiemą švenčiantiems jubiliejus, Draugijos atminimo dovanėles – kraštotyrininko lupas – įteikė valdybos pirmininkas T. Kontrimavičius.

test

test
Padėka Kraštotyrininkų draugijos valdybos pirmininkui muziejininkui T. Kontrimavičiui

  Iš sostinės į naujos knygos sutiktuves su dovanomis atvyko kraštietis mokslininkas matematikas, prof. dr. Algirdas Povilas Ažubalis, pirmąkart Anykščiuose papasakojęs apie savo kelią į kraštotyrą. Jis Anykščių bibliotekai padovanojo beveik dvi dešimtis savo išleistų knygų.

  Kraštotyrininkų sambūryje dalyvavo ir prisistatė naujieji Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariai: sportininkas ir sporto organizatorius Romas Pačinskas, fizikas, kariškis ir buvęs Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento direktorius Gediminas Grina bei  bibliotekininkė B. Venteraitienė.

  Mintimis apie 2016 m. nuveiktus darbus dalinosi Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto afiliuotasis profesorius dr. Osvaldas Janonis. Iš Anykščių krašto kilusiam mokslininkui per pusmetį pavyko parengti spaudai bibliografinę pagalbinę rodyklę „Surdegis XVI–XX a.“, „Surdegio bajorų sąvadą“, „Surdegio vienuolyno istoriją“, surinkti medžiagą „Surdegiečių bibliotekėlei“.

  A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius A. Verbickas, vertindamas 2016-ųjų metų darbus, dėkojo ir viešintiškiui kraštotyrininkui Algimantui Bekeniui už Povilo Jurkšto muziejinės ekspozicijos sutvarkymą.

  Lietuvių liaudies dainomis bei poeto Antano Baranausko kūriniais „Dainų dainelė“ ir „Anykščių šilelis“ renginio dalyvius džiugino Reginos Stumburienės vadovaujamo etnografinio ansamblio „Valaukis“ moterys, į kraštotyrininkų popietę atėjusios su tautiniais drabužiais.

test

test

test
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Venteraitienė Birutė
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai