ANYKŠČIŲ KULTŪROS DIENORAŠTIS

Kultūros paveldo pažinimo diena „Vaižganto keliu - atrandame, pažįstame, kuriame“ - (2019 06 14)

VšĮ „Atvertos langinės“
VšĮ „Atvertos langinės“
VšĮ „Atvertos langinės“ jau keleri metai aktyviai veikia organizuodama ir įgyvendindama įvairius kultūrinius projektus - pažintines stovyklas ir kūrybinius plenerus, parodas, koncertus ir jų ciklus bei kitus renginius, vykdomus savo ir rėmėjų indėlio sąskaita. Įstaiga bendradarbiaudama su socialiniais partneriais įvairiose švietimo, kultūros pažinimo ir ugdymo srityse, sukuria ir įgyvendina projektus atokesnėse didiesiems miestams vietovėse, propaguojančius pažinimą ir ugdymą.

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus yra paskelbęs Juozo Tumo – Vaižganto metais ir Vietovardžių metais. Kanauninkas Juzas Tumas – Vaižgantas yra Maleišių kaimo sūnus ypač mylimas ir gerbiamas ne tik Svėdasų krašte, bet ir visoje Lietuvoje. Jis paliko ryškų ir be galo reikšmingą pėdsaką kaip Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas. J. Tumas – Vaižgantas  viena iš ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas.

Organizuojamas ir rengiamas įgyvendinimui projektas yra glaudžiai susijęs su viena iš įstaigos veiklų – kultūros paveldo išsaugojimu ir pažinimo propagavimu. 2019 m. birželio mėn. organizuojamos pažintinės-kūrybinės moksleivių stovyklos su išvykomis į J. Tumo-Vaižganto gimtojo krašto vietoves, kurios turtingos gamtos, archeologinio ir architektūrinio paveldo objektais ir dažnas iš jų siejasi su šia iškilia asmenybe.

test

Šios išvykos su muziejininkais ir gidais yra skirtos nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimui, išsaugojimo reikšmės supratimui bei sklaidai, įtraukiant į šias veiklas jaunuomenę. Rokiškio rajone esanti Kamajų seniūnija ir Anykščių rajone esantys Svėdasai ir jų apylinkės yra turtingos kultūros paveldu. Projekto programoje numatyta pažintiniai žygiai su dukacine    istoriko-archeologo programa Juodonių piliakalnio vietovėje (Rokiškio r.) taip pat pažintiniai žygiai prie Svėdasuose ir apylinkėse esančių vertingų išlikusių kultūros paveldo statinių, paminklų (Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Marikonių koplyčia-mauzoliejus, bažnyčios varpinė, paminklas J. Tumui-Vaižgantui, Marikonių dvaro koplytėlė Bajorų k.; Nepriklausomybė koplytėlė Žaliosios k., Maleišių k. J. Tumo-Vaižganto gimtinės vieta, istorinė Kunigiškių pradinė mokykla, Kunigiškių I kaimo etnoarchitektūrinė sodyba).

test

Projekto veikloje dalyvauja Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras ( Anykščių raj.), Kamajų A. Strazdo gimnazija (Rokiškio raj.). Pažintines ekskursijas - edukacijas vietovėse parengs ir ves A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejaus muziejininkė – Lietuvos gidė fanatikė, Alma Ambraškaitė. Eduakcijos metu Juodonių piliakalnio vietovėje Lietuvos nacionalinio muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkas; Vilniaus universiteto, Istorijos fakulteto, Archeologijos katedros, doktorantas archeologas Gediminas Petrauskas, moksleivius supažindins su archeologijos, senojo meno, archeologijos istorijos žiniomis.

2019 m. birželis. Rūta Stanevičienė.
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: VšĮ „Atvertos langinės“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
  Reklamos archyvai   EssentHouse