ANYKŠČIŲ KULTŪROS DIENORAŠTIS

Kraštotyrininkui, fotografui Tautviliui Užai įteiktos dvi respublikinės padėkos - (2018 06 15)

Sambūrio svečiai
Sambūrio svečiai
Berezauskienė Audronė
Berezauskienė Audronė
Gegužės mėnesio pabaigoje Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje susirinko gausus būrys kraštotyrininkų iš visos Lietuvos. Nuo 2012 m. kasmet pavasarį ir rudenį į sambūrį „Draugaukime–bendraukime–bendradarbiaukime“ sukviečiami Anykščių krašto praeities tyrėjai, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariai ir visi tie, kurie yra neabejingi kraštotyros veiklai. Šį kartą tradiciniu tapusio sambūrio-seminaro metu buvo paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis ir Anykščių viešosios bibliotekos kraštotyros veiklos šešiasdešimtmetis.

Į renginį pagerbti ir pasveikinti geriausių anykštėnų kraštotyrininkų atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Sergejus Jovaiša. Už ištikimybę savo kraštui ir darbus, kurie yra svarbūs ne tik Anykščiams, bet ir visai Lietuvai, už pasišventimą, kruopštų, pasiaukojantį darbą, siekiant išsaugoti gimtojo krašto praeitį, Lietuvos 100-mečio atkūrimo proga Seimo narys įteikė padėkas Tautviliui Užai, prof. Osvaldui Janoniui, Jonui Sriubui, Gediminui Grinai ir prof. Algirdui Povilui Ažubaliui.

test
Seimo narys Sergejus Jovaiša teikia padėką Tautviliui UŽAI, 2018 05 26 sambūrio metu

test
Seimo narys Sergejus Jovaiša įteikė padėką Jonui Sriubui, 2018 gegužė

Kraštotyrininkas T. Uža buvo apdovanotas ne tik Seimo padėka, jam įteikta ir Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko Liberto Klimkos padėka už Tėvynės meilės puoselėjimą, taurų darbą tyrinėjant tautos kultūros paveldą, ugdant istorinę atmintį ir tautinę savimonę. Nusipelniusiam savo gimtojo krašto tyrėjui prieš trejus metus už savanorišką kultūros sklaidą Lietuvoje buvo įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo įsteigto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ , o už nuopelnus Anykščių krašto kultūrai tais pačiais metais jam buvo paskirta Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija.

test
Iš kairės penktas (viduryje) pirmoje eilėje sėdi Tautvilis Uža. Nuotr. iš asmeninio albumo, 2018

Šiais metais minint atkurtos Lietuvos 100-ąsias metines kraštotyrininkui T. Užai įteiktos net dvi respublikinės reikšmės padėkos vienu metu ir yra už ką. Nepailstantis savo krašto kultūros tradicijų puoselėtojas visą savo laiką skiria gimtojo krašto – Viešintų miestelio (Anykščių r.) praeities tyrinėjimui, medžiagos apie šio krašto žmones rinkimui. Per paskutinįjį dešimtmetį kraštotyrininko darbai sugulė į savo lėšomis išleistas penkias kraštotyros knygas, kuriose aprašoma gimtojo krašto praeitis. 2008 m. jis išleido pirmąją savo fotografijų knygą „Viešintiškių pražydinta žemė“, 2010 m. pasirodė knyga „Iš širdies – viešintiškiai“, dar po poros metų – „Talentingieji viešintiškiai“ (2012 m.). T. Uža tyrinėjo Viešintų mokyklos praeitį ir surinktą medžiagą sudėjo į knygą „Viešintų mokykla lyg vakar palikta“ (2014 m.). Praėjusių metų pabaigoje skaitytojus pasiekė penktoji knyga „Viešintų kraštas: kaimai ir žmonės“ (2017 m.).

test
Seimo narys Sergejus Jovaiša įteikė padėką prof. Algirdui Ažubaliui, 2018

Šiuo metu kraštotyrininko knygos ir fotografijos eksponuojamos parodose: knygos eksponuojamos Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos darbuotojų surengtoje knygų parodoje „Miestelio istorija – Lietuvos istorija“, fotografijos parodoje „Gimtinės žmonės ir gamtos peizažai“, kuri veikia Debeikių (Anykščių r.) kaimo bibliotekoje.

test
Seimo narys Sergejus Jovaiša įteikė padėką prof. Osvaldui Janoniui

Fotografo nuotraukomis džiaugėsi ne tik Anykščių viešosios bibliotekos, bet ir Svėdasų bei Kavarsko (Anykščių r.) miestelių bibliotekų lankytojai. Ypač šiltai autorius buvo sutiktas Kavarske, kur susirinkusiems į renginį autorius pasakojo apie savo pomėgį fotografuoti, pakomentavo bibliotekoje eksponuotas nuotraukas. Kalbėdamas apie save kraštotyrininkas prisipažino, kad visa jo veikla kilo iš meilės gimtajam kraštui, gimtosioms vietoms. „Žmogus gimęs meilei, laimei, kūrybai. Šios savybės leidžia sukurti puikius šedevrus, mielus akiai ir širdžiai dalykus. Daugiausia įkvėpimo vaizduotei ir grožio pajautai duoda gimtoji žemė, jos peizažai ir meilė savosioms sodyboms, kuriose žmonės auga, bręsta, kuria Meilės erdvę savo vaikams“. – kalbėjo T. Uža. Ne mažesnio dėmesio T. Užos eksponuojamos nuotraukos sulaukė Kurklių, Staškūniškio, Burbiškio, Ažuožerių, Andrioniškio bei kitų Anykščių rajono kaimų bibliotekose. Susitikimuose su parodų lankytojais kraštotyrininkas negaili gražių, nuoširdžių ir šiltų žodžių savo gimtojo krašto talentingiesiems žmonėms, džiaugiasi bibliotekininkų ir skaitytojų dėmesiu jo fotografijoms ir knygoms.

Šių metų liepos 12 d. T. Uža susitiks su Debeikių miestelio bendruomene, pristatys savo fotografijas, kuriose jo gimtinės žmonės ir peizažai.

test
Lietuvos kraštotyros draugijos padėka Tautviliui UŽAI

test
Lietuvos Respublikos Seimo padėka Tautviliui Užai
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Berezauskienė Audronė
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Renginiai Anykščiuose
Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „ARTimi“ (2017) - Spektaklis „Ne aš“ - Režisierius Ervinas Koršunovas ir aktorė - Laura Varnauskaitė. Teatras „MI“
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Anykščių menininkų asociacija
Reklamos archyvai