RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Animacinių filmų festivalis „Tindirindis“ 2022 / Antroji diena

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2023 m. sausio 20 d. - 11:00
Kaina - €
Renginys vyko prieš 12 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
SAUSIO 20-TĄ DIENĄ

11:00 val. - kūrybinės dirbtuvės su lietuvių klasikinės animacijos meistrais Valentu Aškiniu ir Jūrate Leikaite-Aškinis. Animacijos kūrimo paslaptys. Animavimo principai. (Mažoji salė)

13:00 val. - programa filmų vaikams 08V_ISTORIJOS MAŽIESIEMS / STORIES FOR CHILDREN. 9 trumpametražių filmai. Trukmė – 64 minutės. Peržiūroje kviečiame dalyvauti kūrybinių dirbtuvių dalyvius. (Rodoma kino salėje)

17:00 val. - programa jaunimui ir suaugusiems 04TK_SANDORIS SU SIAUBU / DEAL WITH HORROR. 9 filmai. Trukmė – 90 min. Programą pristatys Valentas Aškinis. (Kino salė, įėjimas iš upės pusės)

Konkursinių filmų programa.

Nebuvimas“ / Absence. Rež. Marc Hericher. 2021. Prancūzija.

Benamis smarkiai griūva ant žemės ir sustingsta keturiomis. Staigus žurnalistų susidomėjimas šiuo žmogumi nukelia mus į groteskišką ir absurdišką žiniasklaidos sūkurį.

/ A homeless man collapses violently on the ground, and remains frozen on all fours. The journalists' sudden interest in this man takes us into a grotesque and absurd media vortex. „Amokas“/ Amok. Rež. Balazs Turai. 2022. Vengrija, Rumunija. Per keistą nelaimingą atsitikimą praradęs sužadėtinę ir gražią išvaizdą, Klaidas turi susidoroti su savo vidiniu demonu. / After losing his fiancée and his good looks in a freak accident, Clyde must confront his inner demon.

Susitvarkymas su karu“/ Dealing with War. Rež. Andreas Hykade. 2022. Vokietija.

Dvi avys, vienas šuo, dvi avys: „Ramybė“, Šuo vizgina uodegą, ... atidaro burną, parodydamas šešis aštrius dantis, ... rėkia: „Karas!

 / Two sheep, one Dog, Two sheep: „Peace“, Dog wags his tail, … opens his mouth showing six sharp teeth, ... screams: „War!“

Jabberwockis“/ Jabberwocky. Rež. Sjaak Rood. 2020. Nyderlandai.

Drąsus berniukas eina medžioti Jabberwock, nepaisydamas seno žmogaus įspėjimo. Kai pabaisa sumušta, vis tiek atrodo, kad istorija baigsis blogai. Jabberwocky yra eilėraštis, pripildytas nesąmonių žodžių, kurie nieko nereiškia, bet, stebuklingai, jūs tiksliai suprantate, apie ką kalbama.

 / A brave boy goes hunting for the Jabberwock despite the warning of the old man. When the monster is beaten, it still looks like the story will end badly. Jabberwocky is a poem filled with nonsense words that don't mean anything, but, miraculously, you understand excactly what the story is about.

Krasue“/ Krasue. Rež. Ryo Hirano. 2021. Japonija.

Viename Pietryčių Azijos miestelyje naktį jakudzai kyla kruvinas konfliktas su vietinėmis gaujomis. Kovos metu jis susitinka su vaiduokliu, vardu Krasue (Jaonų tariamas Gasoo), skraidančia moters galva su atidengtais viduriais ir ją seka dėl jo kraujo skonio. Jų mūšis galiausiai nuveda į tamsos ir drėgmės gilumą, į džiunglių labirintą, kur atrodo, kad jų riba išnyksta, nepaisant to, kas jie yra – žmonės, gyvūnai ar vaiduokliai. Triukšmingas riksmas „BERNIUKAS SUSITINKA MERGAITĘ“ virsta „Susitikimas su kita rūšimi“. NONSTOP, NEO NOIR, DVASINĖ ANIMACIJA.

/ In a town of SouthEast Asia, at night, a Yakuza is facing a bloody conflict with local gangs. During the fight, he encounters with a ghost called Krasue (pronounced Gasoo in Japansee), a flying woman head with her guts exposed, and being followed by her because of his blood taste.Their battle eventually leads themselves to the depth of dark and damp jungle maze, where their boundary seems to fade, regardless of what they are, humans, animals or a ghost.With howling noise, ”BOY MEETS GIRL” metamorphoses into ”Encounter with another species”. NONSTOP, NEO NOIR, SPIRITUAL ANIMATION.

Laimingas vyras„/ Lucky Man. Rež. Claude Luyet. 2022. Šveicarija.

Žmogus žaidžia ir laimi. Jis euforiškas, bet... Kitoks žaidimas, kitoks laimėtojas. Gamta parodo savo buvimą. Pabaigai – lėtumo pagyras.

/ A man plays and wins. He’s euphoric, but... A different game, a different winning player. Nature shows its presence. In the end, the praise of slowness.

Gandras“/ The Stork. Rež. Morten Tšinakov and Lucija Mrzljak. 2020.

While smoking on the balcony, Citizen Stork is struck by a moment of clarity, in which he realises that he is not a person, but rather a bird. At the same time, a man and a woman are eating lunch. When a cuckoo jumps out of the clock, the man leaves the apartment in a hurry. The woman and the stork meet…

Metalas“/ Metallo. Rež. Calvin Antoine Blandin (CAB). 2021. Prancūzija.

Apleistoje pramoninėje aikštelėje senas vyras pradeda mistišką ir vienišą kelionę. Jo tiesos ieškojimas nukelia jį gilyn į gamyklą, kad surastų problemos esmę.

/ In an abandoned industrial site, an old man starts a mystical and solitary journey. His search for the truth takes him deep into the factory, to find the core of the problem.

Naktinė sargyba“/ The Night Watch. Rež. Julien Regnard. 2021. Prancūzija, Belgija.

Pora išskuba iš spalvingo vakarėlio. Pakeliui namo, ginčas perauga į žiaurią automobilio avariją. Kai Džordžas atgavo sąmonę, Kristina dingo. Tada jis patirs tikrą nusileidimą į pragarą.

 / A couple rushes out of a glamorous party. On their way home, an argument leads to a brutal car accident. When George regains consciousness, Christina has disappeared. He will then experience a real descent into hell.

19:00 val. - programa jaunimui ir suaugusiems 05TK_PRAKEIKTOS KAMEROS GYVENIMO ĮRAŠAI / RECORDS OF THE LIFE OF THE CURSED CAMERA. 7 filmai. Trukmė – 96 min. Programą pristatys Valentas Aškinis. (Kino salė, įėjimas iš upės pusės)

Konkursinių filmų programa.

Mano tėvo prakeikta kamera“/ My Father‘s Damn Camera. Rež. Miloš Tomič. 2021. Slovėnija.

Beatodairiškas berniukas beveik beviltišku ir dėl to varginančiu būdu atkakliai siekia tėvo – fotografo dėmesio. Susidūręs su tėvo gyvenimu, meniniu chaosu ir įkyriu susižavėjimu fotografija, berniuko augimo kelyje šie elementai ilgainiui tampa būtini stiprinant jų, tėvo ir sūnaus ryšį. Istorijoje, kurioje susipina ranka piešta ir koliažo technika, stop kadro animacija, autorius leidžia savo žiūrovams pasivažinėti Slovėnijos fotografo Dragisos Modrinjak archyvu ir tuo pačiu semiasi iš asmeninės filmo kūrėjo ir tėvo patirties.

/ A reckless boy in an almost desperate and therefore troublesome way persistently seeks the attention of his father – a photographer. Being confronted with his father’s artistic chaos and his obsessive fascination with photography-life, on his path of growing up these elements eventually become essential for strengthening their father son bond. In a story that intertwines hand-drawn and stop animation in collage technique, the author takes his audience on a ride through the archive of Slovenian photographer Dragisa Modrinjak, and at the same time draws from personal experience as a filmmaker and father.

Nemaitinkite balandžių“/ Do not feed the pigeons. Rež. Antonin Niclass. 2021. Didžioji Britanija.

Liūdnoje autobusų stotyje, kaip ir bet kurioje kitoje, yra 2 valandos nakties. Pavargusių ir vienišų keliautojų būrys laukia paskutinio autobuso. Kažkaip toje šaltoje ir slegiančioje vietoje gyvenantiems balandžiams pavyksta gražiai akimirkai tarp jų sukurti magišką ryšį. Netgi vienišoje, maištingoje ir nuobodžioje vietoje, pavyzdžiui, autobusų stotyje, visada galima rasti dalelę harmonijos…

 / It’s 2 am in a sad coach station like any other. A collection of tired and lonely travellers are waiting for the last coach. Somehow, in that cold and depressing place, the resident pigeons manage to create a magical connection between them for a beautiful instant. Even in a lonely, revolting and boring place such as a coach station, a little bit of harmony can always be found…

Menkysta“ / Insect. Rež. Marcin Podolec. 2021. Lenkija.

Paskalis gyvena su savo tėvais mieste, pilname smogo. Tirštas rūkas glumina miestiečius. Dūmai slepia ir žmonių, ir liūdnai pagarsėjusių... vabzdžių paslaptis. Vienos iš tų paslapčių atskleidimas pakeičia Paskalio gyvenimą.

/ Pascal lives with his parents in a city full of smog. The dense fog confuses the citizens. The smoke hides the secrets of both people and infamous... insects. The discovery of one of those secrets changes Pascal's life.

Pats nuostabiausias vyras“/ A Most Exquisite Man. Rež. Jonas Taul. 2021. Estija.

Egzistuoja nuostabiausias žmogus, arba bent jau jį supantis pasaulis, jį tokiu vadina ir mato. Jis turi fantastiškų sugebėjimų, nesuvokiamo talento, jį netgi galima būtų pavadinti genijumi, tačiau kažkas jame neramina. Dideli klausimai jį visiškai įtraukia, veda į vietą, kur viskas, ką jis gali padaryti, tai atiduoti savo gyvenimą, kad surastų tai, kas jam ir gamtos pasauliui suteikia neabejotiną tikslą ir užbaigia taiką.

/ There exists a most exquisite man, or at least the world that surrounds him, labels and sees him as such. He has fantastic abilities, incomprehensible talent, he could even be called a genius, yet something within him is restless. Big questions utterly absorb him, leading him to a place where all he can do is surrender his life, in order to find that which gives him and the natural world undeniable purpose and concluding peace.

Iš medžio“/ Of Wood. Rež. Owen Klatte. 2022. JAV.

Iš medžio“ – tai unikali eksperimentinė „stop kadro“ (sustabdyti kadro animacijos) juosta, sukurta laipsniškai raižant vaizdus didelėje medžio kaladės apskritime, patobulintame iš medžio išeinančiais mediniais objektais. Jame nagrinėjamas medienos vaidmuo kasdieniame gyvenime per amžius ir komentuojama vartotojiškumo įtaka mūsų gyvenimui.

/ "Of Wood" is a unique experimental stop motion film created by progressively carving images in a large round of wood, enhanced with wooden objects coming out of the wood. It examines the role of wood in daily life through the ages and comments on the impact of consumerism on our lives.

Įrašas“/ The Record. Rež. Jonathan Laskar. 2022. Šveicarija.

Antikvarinių muzikos instrumentų pardavėjas iš keliautojo gauna magišką vinilinę plokštelę: „Ji skaito tavo mintis ir groja tavo prarastus prisiminimus“. Apsėstas šio nesibaigiančio įrašo, antikvarinių daiktų pardavėjas klausosi jo vėl ir vėl, o prisiminimai iškyla, kol atsiskleidžia paskutinis ir skaudžiausias prisiminimas: kaip jis per Antrąjį pasaulinį karą atsiskyrė nuo motinos Šveicarijos pasienyje.

/ An antique music instrument dealer receives a magical vinyl record from a traveller: “It reads your mind and plays your lost memories”. Obsessed by this endless record, the antique dealer listens to it again and again and the memories reemerge until one last and most painful memory is revealed: how he got separated from his mother on the Swiss border during World War II.

Praeivis“/ The Passerby. Rež. Hannah Letaïf. 2022. Prancūzija, Belgija.

Praeivis yra uždarytas. Ji išlaisvins save. Ir sekdama būtybės, kuriai viskas priešinasi, pėdomis, ji imsis atrasti neįtikėtino, kas ją formuoja.

 / The Passerby is locked up. She will free herself. And following in the footsteps of a being that everything opposes her, she will set out to discover the unbelievable that will shape her.
Animacinių filmų festivalis „Tindirindis“ 2022 / Antroji diena
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>