RENGINIŲ KALENDORIUS

  RENGINIŲ KATEGORIJOS  ▶
  RENGINIŲ ARCHYVAS  ▶
  RENGINIŲ STATISTIKA  ▶

„Emmeagic“ magijos šou

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2017 m. balandžio 7 d. - 18:00
Kaina nuo 3 €
Renginys vyko prieš 2007 d.
FOTO / VIDEO / AUDIO ARCHYVAS
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Audioklipų: 0
Audioįrašų nėra
Balandžio 7 d. 18 val. Anykščių kultūros centre, „Emmeagic“ magijos šou.

Bili­eto kaina vaikams 3 € suau­gusiems 5 €

Beveik 1200 darbo valandų, per 15 000 žiūrovų, 20 didžiųjų scenų, virš 30 skirt­ingų Euro­pos miestų. Būdamas vos 24ų jau 11 metų save dovanoja žiūrovams scenoje.

• Būdamas try­likos metų tapo Lietu­vos Ili­uzion­istų Klubo narys.

• Sulaukęs ketu­ri­o­likos metų įstojo į Balti­jos Šalių Ili­uzion­istų Aso­ciaciją - A.M.B.E.R.

• Būdamas penki­o­likos metų tapo lau­re­atu tarp­tautinėje mag­i­jos fiestoje „Ste­buklų kar­a­vanas“ atlik­damas vieną seni­ausių „ili­uzionų“ visame pasaulyje - „META­MOR­PHO­SIS“.

• Būdamas vos penki­o­likos metų su savo pro­grama kon­cer­tavo visoje Lietu­voje netik pri­vači­u­ose renginiuose, bet ir miestų kultūros rūmu­ose.

• Būdamas šeši­o­likos - kon­cer­tavo visose Pabaltijo šal­yse.

2009 metais - buvo pri­pažin­tas jau­ni­au­siu pro­fe­sion­aliu Pabaltijo ili­uzion­istu.

• Būdamas sep­tynio­likos metų pasirodė Euro­pos ili­uzion­istų kon­grese Lenki­joje.

GINESO REKO­R­DININKAS - pasaulyje vos penk­tas ili­uzion­istas viešai pradan­g­inęs neju­dantį objektą.

• „Aklojo važi­av­imo REKO­R­DININKAS BALTI­JOS ŠAL­YSE, užriš­tomis akimis, vairuo­damas auto­mo­bilį įveikė beveik 13-os kilo­metrų dis­tan­ciją.

• Vien­in­telis ili­uzion­istas Pabal­tyje vedan­tis inter­ak­tyvią ir edukac­inę mag­i­jos pamoką vaikams mokyk­lose.

• Gas­troles išplėtęs ne tik Balti­jos šal­yse bet ir visoje Skandinavijoje!
„Emmeagic“ magijos šou
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
  Reklamos archyvai   EssentHouse