RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Gitaros vir­tuozai Vil­nius Gui­tar Trio kon­certe „Gitaros atradimai“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2017 m. vasario 14 d. - 18:00
Kaina - €
Renginys vyko prieš 2416 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Kon­cer­tas Šv. Valentino dienai, vasario 14 d. 18 val. Anykšči­u­ose, kultūros centre.

Nuo šiol Lietu­voje gitara skamba kitaip. Su tokiu tik­slu suvieniję jėgas ir kūry­binį polėkį į geri­au­sias mūsų šalies sce­nas atėjo trys pri­pažinti gitaros meis­trai: Artūras Cha­liko­vas, Gin­taras Šulin­skas ir Andžej Zuje­vič. Trys meniškos sie­los, trys patir­tys ir trys gitaros. Tai „Vil­nius gui­tar Trio“ - prodiusav­imo kompanijos Arts Lib­era Inter­na­tional pris­tatomas ansam­b­lis roman­tiškos ir koky­biškos muzikos mėgėjams.

Gitaros vir­tuozai Vil­nius Gui­tar Trio kon­certe „Gitaros atradimai“

Paruošę įspūd­ingą kon­cert­inę pro­gramą, žymūs gitaris­tai kviečia klausy­to­jus praleisti ypat­ingą vakarą „Vilnius Gui­tar Trio“ draugi­joje, kuri­ame bus daug poz­i­tyvių emo­cijų ir staigmenų.

Savo muzikini­ame meniu klausy­to­jams paruošę tokių pasaulinio garso kom­poz­i­torių kaip Astor Piaz­zolla, Tommy Emmanuel, Paco de Lucia, Al di Meola, J.S.Bacho, V.A.Mocarto, Gipsy Kings, Chick Korea, Char­lie Parker, The Bea­t­les, Benny Good­man, Led Zep­pelin, The Eagles, Bob Mar­ley kom­pozi­ci­jas, gitaros vir­tuozai ste­bins ir pačių gitaristų sudėliota autorine muzikos mozaika. Pro­fe­sion­alios scenos atlikėjų tarpe „Vil­nius gui­tar trio“ jau užsi­tikrino aukštą įver­tin­imą kaip pro­fe­sion­alus gitaristų ansam­b­lis, tur­in­tis didži­ulį kūry­binį poten­cialą. Ansam­blio kon­cert­inė pro­grama labai plati ir spalvinga, apjun­gianti roman­tiškąjį fusion, auksinės klasikos meta­mor­fozes, sva­jingąjį dži­azą, aistringąjį fla­menko, melod­ingąjį roką. Gitaristų atlikime gausu vir­tuoz­iškų improvizacijų, kūry­binio polėkio ir visa tai skirta plači­a­jai gitaros ger­bėjų auditorijai.

Gitaros vir­tuozai Vil­nius Gui­tar Trio kon­certe „Gitaros atradimai“

Nepraleiskite pro­gos ir apsi­lankykite kon­certe, kur scena neturi ribų.
Gitaros vir­tuozai Vil­nius Gui­tar Trio kon­certe „Gitaros atradimai“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai