RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Intriguo­janti komedija „AMN€ZIJA už 400 000 €“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2017 m. vasario 7 d. - 18:00
Kaina nuo 9 €
Renginys vyko prieš 2583 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Vasario 7 d. 18 val. Intriguo­janti komedija AMN€ZIJA už 400 000 €

Režisierius - Ramū­nas Cicėnas

Scenografė, kostiumų dailinkė - Vita Eidimtaitė.

Spek­tak­lyje vaid­ina visiems puikiai žinomi teatro, kino, TV filmų ir seri­alų žvaigždės, dau­guma atpažįs­tami iš pop­u­liarių TV pro­jektų - „Dviračio šou“, „Dar pažiūrėsim“, „Pagauk kampą“ ir kt. Akto­riai Toma Vaškevičiūtė ir Mar­ius Repšys yra apdovan­oti prestižini­ais Lietu­vos teatro sąjun­gos apdovano­ji­mais - „Auksini­ais scenos kryži­ais“. Taip pat dau­guma spek­tak­lyje vaid­i­nančių aktorių buvo ne kartą nomin­uoti ir apdovan­oti Lietu­vos kino apdovano­jimu­ose Sidabrinės gervės“ už geri­ausią akto­ri­aus vaidmenį.

Dak­taras - Tadas Gryn / ​Leonardas Pobedonoscevas

Laura - Rimantė Valiukaitė

Rap­o­las - Zig­man­tas Baranauskas /​ Marius Repšys

Mar­ija - Gabija Ryškuvienė-​Jaraminaitė / ​Toma Vaškevičiūtė

Vyriškis - Balys Latėnas / ​Ramūnas Šimukauskas

Kitoks Teatras“ pris­tato išskirt­inę pre­m­jerą su detek­tyvo ele­men­tais - „Amn€zija už 400 000 €“.

Vienas po kito pas dak­tarą ima lankytis vis keis­tesni pacien­tai, o tuomet pradeda dėtis neįtikėti­nai keisti dalykai. Netrukus gydy­to­jas rimtai puola į neviltį, baim­i­nasi, ar tik pats nebus apsikrėtęs skleroze, o kaip kom­p­likaciją gavęs dar ir haliucinacijas?!

Pas pagrind­inį herojų - Dak­tarą lankosi Rap­o­las, kuris teigia tur­in­tis vieną žmoną, tačiau greit išaiškėja, kad jis turi dar vieną sutuok­t­inę ir abi jos pradeda atakuoti dak­tarą net ima reikalauti, kad vyrui patvirt­intų diag­nozę: „Ligo­nis neveik­snus“. Tačiau, kam to reikia? Ir dar abiems vienu metu!

„Būna ir blo­ges­nių. Aš kar­toju sau tai šimtą kartų per dieną. Būna blo­ges­nių. Būna blo­ges­nių. Visos moterys sau turi tai kar­toti. Būna blo­ges­nių”, - apie Rapolą gydy­to­jui pasakos jo žmona.

Netikė­tai Rap­o­las tiek privirs košės, kad pareikš: „O kuo kalėji­mas blo­giau už šitą pilką, kas­di­enišką, žeminantį gyven­imą, gyven­imą be rizikos, be kibirkšties, be aštrumo, be prieskonių, be pinigų?“.

Pamažu gydy­tojo kabi­nete įtam­pos lygis padidės iki absoli­u­taus mak­si­mumo, Rap­o­las nuo­lat neprisimins net savo vardo, išved­inės gydy­toją iš kantry­bės, o tada pradės atakuoti dar sunkesni atve­jai, kol taps nebeaišku - išpro­tėjo visi ligo­niai, o gal tik vienas dak­taras? Tikra paini­ava! Netrukus įtampa peržengs pado­rumo ribas ir neap­siken­tęs medikas grieb­sis vel­nio lašų.

Gali­au­siai išaiškėja, kur čia šuo pakas­tas: pacientų diag­nozė - stipriai kita…!

Kaip klost­y­sis ši detek­tyvu, proto užtemimu, laviruo­jančiu ties pamišimo riba, melu ir žmogiškomis dramomis apip­inta istorija? Pabaiga bus netikėta, trenks kaip perkū­nas iš giedro dangaus!

Bili­eto kaina: 9 €, 12 €, 15 €.
Intriguo­janti komedija „AMN€ZIJA už 400 000 €“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai