RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Agnė Dilytė „Korektūros klaida“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. spalio 21 d. - 18:00
Kaina nuo 6.5 €
Renginys vyko prieš 2354 d.
   
Nuotraukų: 29
Aktorius sveikina Anykščių miesto meras Kęstutis TubisAktoriaiAktoriai
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Spalio 21 d. 18 val. Kauno kamerinio teatro spek­tak­lisKOREK­TŪROS KLAIDA

Bili­eto kaina: 8 EUR. mok­sleivi­ams, stu­den­tams, sen­jo­rams 6,50 EUR.

Liūnė Janušytė KOREK­TŪROS KLAIDA
2 dalių doku­mentinė satyra

Spektaklio trukmė - 2 val. 30 min. (su pertrauka)

Režisierė - Agnė DILYTĖ
Scenografas - Artūras ŠIMONIS

Liūnės Janušytės vaid­menį atlieka Rai­monda KIM­BRAITĖ

Vaid­ina: Gin­tau­tas BEJERIS, Simona BLADŽE­NAUSKAITĖ, Jonas ČEPULIS, Vytau­tas GASIL­IŪ­NAS, Kristina KAZA­KE­VIČIŪTĖ, Alma MASI­ULIONYTĖ, Edita NICIŪTĖ, Artūras SUŽIEDELIS, Marcelė ZIKARAITĖ

Pir­ma­jam atsin­au­ji­nu­sio teatro ir 40-​ajam istoriniam sezonui, Kauno miesto kameri­nis teatras ir režisierė Agnė Dilytė kviečia žiūrovus atrasti pamirštą tarpukario Lietu­vos rašy­toją - Liūnę Janušytę. Tai kone pirma­sis kūrinys Lietu­voje, atspindin­tis tikrąją tuomet­inės bohe­mos dvasią. Satyrinio romano „Korek­tūros klaida“ insc­enizacija - kviečia pasin­erti į ele­gan­tišką, teatrinį dži­azą, tarpukario Paryži­uje, kur stažuotes atlieka jauni Lietu­vos menininkai - rašy­toja Liūnė Janušytė, akto­rius bei režisierius Juozas Mil­ti­nis, dailininkai Vik­toras Petrav­ičius ir Paulius Augius-​Augustinavičius. Susi­biči­u­li­avę su Paryži­aus bohema, lietu­viai dži­augsmin­gai lei­džia laiką, nesirūpin­dami ryto­jumi, nekur­dami planų, nes visas gyvenimas, anot jų, tėra korek­tūros klaida, o ne numatytų įvykių grandinė.

Liūnės Janušytės kūryba bei gyven­im­iška laiky­sena išsiskiria tuome­tini­ame, o gal net ir dabar­tini­ame, kon­tek­ste. Jos per­son­aže nebe­lieka lietu­vaitėms būdingo lyrizmo ar sen­ti­men­talumo, jos moteris - emancipuota, lygiaver­tiškai save verti­nanti visuomenėje. Maža to, Liūnė su nuostabiu humoro pojūčiu atvi­rai aišk­i­nasi Vakarų ir Rytų Euro­pos men­tal­itetų skir­tu­mus, menininkų ir val­dininkų gyven­imą para­lelinėse, nesusik­er­tančiose realy­bėse, keblią ir suvaržytą mot­ers padėtį visuomenėje.

Pati režisierė Liūnę įvar­dina kaip tarpukario blogerę, satyriškai kri­tikuo­jančią anuometines tradi­ci­jas bei gyven­imo būdą. Jos kūrinys „Korek­tūros klaida“ - tai pačios Liūnės paieškos savyje, kova prieš konservatyvų požiūrį į gyven­imą, žais­minga ir šmaikšti man­i­festacija prieš tradi­ci­jas. Tai be proto aktu­alus tek­stas, kurį A. Dilytė ir scenografas Artūras Šimo­nis į sceną perke­lia su tokiu pat gyven­imo dži­augsmu ir pil­natvės siau­tuliu, kokį spin­du­li­avo pati rašytoja.
Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Agnė Dilytė „Korektūros klaida“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>