RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Paulius Ignatavičius „Demokratija“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. spalio 20 d. - 18:00
Kaina nuo 6 €
Renginys vyko prieš 2685 d.
   
Nuotraukų: 28
Aktorius Rimantas BagdzevičiusAktoriai: R. Valiukaitė, M. Bilinskaitė, A. Gradauskas, E. Gudavičiūtė, T. Vaškevičiūtė, A. Dainavičius, T. GrynAktorius sveikina Anykščių vicemeras Sigutis Obelevičius
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Spalio 20 dieną 18 val. Nacionalinio dramos teatro spek­tak­lis „DEMOKRATIJAN-​18

Bili­eto kaina: 6, 8, 9 EUR.

Spektaklio trukmė - 2 val. (vienos dalies)

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Paulius Ignatavičius „Demokratija“

Režisierius: Paulius IGNATAVIČIUS

Kūrė­jai
:

Dailininkė - Gin­tarė JONAITYTĖ

Kom­poz­i­to­rius - Vladas DIENINIS

Režisieri­aus asis­ten­tas - Titas VARNAS

Vaid­ina:

Sta­sys - Riman­tas BAGDZEVIČIUS

Bog­danas - Algir­das DAINAVIČIUS

Algis - Algir­das GRADAUSKAS

Ignas - Tadas GRYN

Galina - Elzė GUDAVIČIŪTĖ

Hana - Rimantė VALIUKAITĖ

Jolanta - Toma VAŠKEVIČIŪTĖ

Gražina - Mar­i­jana BILINSKAITĖ

Spek­tak­lis „Demokratija“ - groteskiška istorija apie dau­giabu­tyje gyve­nančius kaimynus, kuriems įgrysta nuo­lat dingstanti elek­tra. Kaimy­nai suvokia šios prob­le­mos priežastį - elektros instal­iaci­joje apsi­gyveno graužikai. Įkūrę namo ben­driją, kaimy­nai svarsto, kokiu būdu „padaryti tvarką“. Gali­au­siai, jie nus­prendžia, kad naik­inti reikia ne tik graužikus.

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Paulius Ignatavičius „Demokratija“

Ši pjesė 2013-​ųjų lap­kritį pris­tatyta Nacional­inės dra­maturgi­jos fes­ti­va­lyjeVersmė“. Užuot rengęs pje­sių idėjų konkursą, Lietu­vos nacionalinis dramos teatras pasikvi­etė tris jaunus dra­matur­gus ir užsakė jiems parašyti po pjesę, kurios tema - „Graži tu, mano brangi  tėvyne“. Nuo rašymo pradžios kūry­bini­ame pro­cese daly­vavo ir trys jauni režisieriai.

Dra­matur­gas Min­dau­gas Nas­tar­avičius ir režisierius Paulius Ignatavičius - vienas iš trijų duetų. Pasak spek­tak­lio autorių, piliečių renkamos valdžios ir jos galios tema sub­rendo disku­tuo­jant apie vieną šiandieninių poli­tinių bei socialinių prob­lemų - lietu­vių ir lenkų santykius.

„Mums atrodo, kad gatvių pava­din­i­mai dviem kalbomis ar lenkiškų pavardžių rašy­mas orig­i­nalo kalba - smulk­menos, kurias tam tikri asmenys sureikšmina ir paverčia dviejų tautų kon­fliktu. Žymus lenkų istorikas ir pub­licis­tas Adamas Mich­nikas tok­ius žmones vad­ina kenkė­jais ir naikin­to­jais. Pelės ir kiti paraz­i­tai - taip pat yra smulk­menos, tačiau kas atsitinka, kai ima atrodyti kitaip? Šis spek­tak­lis - apie kenkėjus ir naikintojus. Apie mus pačius“, - teigia jau­nieji kūrėjai.

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Paulius Ignatavičius „Demokratija“

2014 m. Auksi­nis scenos kryžius. Geri­au­sia nacional­inė dra­maturgija - Min­dau­gas Nas­tar­avičius Demokratija“ - trečioji poeto ir dra­maturgo M. Nas­tar­aviči­aus pjesė.
Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Paulius Ignatavičius „Demokratija“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai