RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Spek­tak­lis „Dviejų smegenų istorija“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. balandžio 27 d. - 18:00
Kaina nuo 9 €
Renginys vyko prieš 2519 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Š.m. balandžio 27 d. 18 val. ilgai lauk­tas spek­tak­lis „Dviejų smegenų istorija

„Kalbėsime apie tai, kaip gyventi san­tuokoje ir nieko nenudobti.“

Kodėl moterys nori tuok­tis, o vyrams gerai ir taip? Kodėl vyrai vienu metu gali daryti tik vieną darbą, o moterys tiesiog džiūsta akyse, be trijų skirt­ingų veiklų iškart? Kodėl vyrams svarbu tik veiks­mas ir pasekmė, o moter­ims dar ir visos aplinky­bės: kaip, kodėl, kodėl ne, kodėl todėl…

Visiems šiems klausi­mams atsaky­mai yra. Itin pop­u­lia­raus JAV san­tuokos kon­sul­tanto Marko Gun­goro per dau­gybę prak­tikos metų surinkta medži­aga paremta ir režisieri­aus Sakalo Uždavinio teatro sce­nai pri­taikyta inter­ak­tyvi komedija „2 smegenų istorija“ - nepa­pras­tai šmaikšti ilius­tracija tų skir­tumų, kurie neabejoti­nai kiekvieną dieną ramy­bės neduoda dau­gy­bei porų.

Vieno vyro ir vienos mot­ers dialo­gas atskleis, kur vyrai mėgsta pasis­lėpti nuo savo žmonų, kaip be pykčio priver­sti savo part­nerį padaryti tai, ko nori, o svar­biau­sia, kodėl meilės prob­le­mos daž­ni­au­siai slypi ne širdyje, o galvoje.

Pasin­au­do­jant neišsemi­amomis šiuo­laikinių tech­nologijų gal­imy­bėmis sukurta scenografija šią inter­ak­tyvią komediją paverčia neabejoti­nai mod­er­ni­au­siu kūriniu Lietu­vos teatro scenoje, lei­džiančiu žiūrovui pamesti aiškią ribą tarp realy­bės ir ili­uz­i­jos, bei visu vyrišku ar moter­išku protu pasin­erti į jau­d­i­nančią ir intriguo­jančią kelionę po priešin­gos lyties pasaulį.

Inter­ak­tyvi­ame šou -​ komedijoje pasirodo Linos Ras­tokaitės ir Arūno Valin­sko pora arba Ingos Valin­skienės ir Algio Ramanausko pora. Nuo 2015 m. lap­kričio pasiro­dančių aktorių kolek­tyvą papildo ir šio šou režisierius Sakalas Uždavinys, pasiro­dan­tis poroje su I. Valinskiene.

Bili­etus galite įsi­gyti bili​etai​.lt arba AKC kasoje.

KAINA: 9 EUR. 12 EUR. 15 EUR.
Spek­tak­lis „Dviejų smegenų istorija“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>