RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Vytauto Šiškausko koncertas

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. kovo 17 d. - 18:00
Kaina nuo 10 €
Renginys vyko prieš 2632 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Anykščių kultūros cen­tre š.m. kovo 17 d. 18 val. Kvieči­ame į šiltą ir gražų Vytauto Šiškausko koncertą!

Bal­adžių auto­rius Vytau­tas Šiškauskas - žino­mas visoje Lietu­voje. Dain­ininko kar­jerą pradėjęs „Ąžuoliuko“ chore, vėliau pri­pažin­imo sulaukė dain­uo­damas įvair­i­u­ose estra­dini­u­ose kolek­tyvu­ose. Vytau­tas Šiškauskas ger­bėjų turi ir užjūrio šal­yse - Čik­agoje ir kitu­ose JAV mies­tu­ose atlikė­jas yra surengęs ne vieną savo pasirodymą. Vytauto pro­fe­sion­alumą įrodo ir per visą kon­cert­inės veik­los laiko­tarpį atlik­tos dainos - due­tai su toki­ais žino­mais atlikė­jais kaip Sta­sys Povi­laitis, Birutė Dambrauskaitė, Ona Val­iuke­vičiūtė ar Vik­toras Malin­auskas. V. Šiškauskas yra išlei­dęs penkias kom­pak­tines plokšte­les: „Vasaros prisi­min­i­mai“, „Sug­rįžtu“, „Netikė­jau neži­no­jau“, „Ateina metas“, „Neišsiųsti laiškai“, bei dvi garsaju­ostes - „Laiškai ant žied­lapių“ ir „Širdis ant delno“.

„Nepasir­ašau tek­stų ar sce­nar­ijų, kaip ben­drauti su pub­lika. Mane labi­au­siai ir žavi tas natūralus atlikėjo ir pub­likos ben­drav­i­mas, kuris gim­sta pačioje salėje. Mane labai veikia teigiama aplinka, kon­certų metu visiškai kitaip jauči­u­osi, atsi­palaid­uoju ir ben­drauju su pub­lika“, - teigia vienas gei­dži­ami­ausių Lietu­vos atlikėjų.

Pop­u­liar­ios ir visų mėgiamos dainos, mal­oni ir linksma draugija nepa­liks abejingo nė vieno!

Bilietų kaina - 10 Eur, 12 Eur.
Vytauto Šiškausko koncertas
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai