RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Kitoks teatras pris­tato pre­m­jerą „(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu mylėti”

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. kovo 8 d. - 18:00
Kaina nuo 9 €
Renginys vyko prieš 2641 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Kitoks Teatras” žvar­biais žiemos vakarais siūlo išbandyti naują juoko ter­apiją ir kovo 9 d. kviečia į pašėlusią komediją - „(Ne) Galiu tylėti (Ne) Galiu mylėti” (rež. Ričar­das Vitkaitis) Anykščių kultūros centre.

Čia susi­tiks­ke­tu­rios chariz­matiškos, krykš­tau­jančios deivės - Gabija Ryšku­vienė, Aušra Štukytė, Lina Ras­tokaitė ir Eglė Mikulionytė, pasiruošu­sios su gigan­tiška energija praskleisti savo neįtikėti­nas gyven­imo istori­jas. Į jų šur­mul­ingą ratą įsilies ir pro­fe­sion­alių juoko ter­apeutų kval­i­fikaciją pre­tenduo­jan­tys gauti Dži­u­gas Siau­ru­saitis ir Ramū­nas Šimukauskas. Tad, spon­taniški neval­domi juoko sean­sai - garantuoti!

Jausmų vulka­nais apip­in­tame, fenom­e­na­liai įtraukianči­ame pas­tatyme ketu­rios skirtin­gos, patraku­sios hero­jės, gyve­nančios amži­aus tarp­sni­u­ose nuo 25 iki 55 m., taps kaip niekad atvi­ros ir atla­pos net slapči­au­sias širdies kertes. Ech tie san­tykiai - tikra aukš­toji matem­atika, kvan­tinė mechanika ir kos­mo­nau­tika kartu sudėjus! O kur dar moterų iškalbingu­mas, juk jei per dieną apsi­lanko apie 60 tūkst. minčių, moter­ims būti­nai norisi bent dalį (aišku, mak­si­malią!) iškalbėti. O vyrai nekalba ir nesik­lauso, nors tu ką. Kar­tais atrodo lengviau prakalbint mūro sieną! Tad, kaipgi mums vie­niems kitus suprasti?! Į pagalbą visada ateis draugės, tur­inčios patarimus visais gyven­imo atve­jais. Bus linksma, karšta, intymu, o tarpais net siurrealu!

Komedija atskleis: moteris - tai tūk­stančiai veidų ir vaid­menų; žemėje visi keliai veda į moterį, o ne į Romą; moteris - tai esmių esmė, ji visa ko priežastis ir pasekmė; moteris tai Dievo išrink­toji, nors jau ir nubausta Jo… Bet kaipgi pasaulis be moterų?! Jo lauktų pra­gaištinga pražūtis!

Ketu­rios moterys ir ketu­rios efek­tin­gos jų istori­jos – išk­lausę jų įsi­tikin­site, kad net pači­ais iškalbingiau­si­ais savo gyven­imo fakais - joms net iš tolo neprilygstate.

„(Ne) Galiu tylėti (Ne) Galiu mylėti“ - tai gyven­imo dži­augs­mais, o retkarči­ais ir nelauk­tais spygli­ais dži­azuo­janti komedija, sklid­ina humoro, dramos, besikala­to­jančios ironi­jos, juoko, ašarų ir aukšči­au­sios pra­bos nuoširdumo.

Įspėji­mas! Pašali­nis komedi­jos poveikis: nenuste­bkite, jei netikė­tai pra­sivers juoko čakra!

Bili­etų kainos: 9 EUR. (100 pirmų bili­etų) 12EUR. 15EUR.

Pir­miems 100 bili­etų rez­er­vacija negalima.

Kitoks teatras pris­tato pre­m­jerą „(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu mylėti”
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai