RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Juodojo humoro komedija „Traukinys“ N-18

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. vasario 10 d. - 18:00
Kaina nuo 8 €
Renginys vyko prieš 2598 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Juodojo humoro komedijaTraukinysN-18

Ar mūsų kalbą ir emo­ci­jas cen­zūruoja gyven­i­mas? O gal mūsų gyven­i­mas yra panašus į trauk­inį? Ar žino­jote, kad juodojo humoro šou sutraukia dau­giau­sia žiūrovų? Kuri­oje traukinio vietoje yra jūsų gyven­i­mas? Visi atsaky­mai juodojo humoro komedi­joje „Traukinys. Be cen­zūros. N-​18“ - vasario 10 d. 18 val. Anykščių kultūros centre.

Komedija „Traukinys“ - pro­vokuo­janti, juokinga, tob­u­lai tikroviška ir unikaliai vien­in­telė. Juk smagu vieno spek­tak­lio metu pabūti ir ligononėje, ir egza­mine, ir tele­viz­ijos laidoje, ir muitineje, ir restorane ir visa tai atlieka du puikiai visiems žinomi akto­riai Artūras Orlauskas ir Ramū­nas Šimukauskas.

Kaip sako patys akto­riai jų sukurta komedija „Traukinys“ - tai kelionė per mūsų visų gyven­imo vagonus, kuri­u­ose gali sutikti bet ką ir gali nutikti bet kas, tad necen­zūruota išraiškinga kalba traukinyje nieko neste­bina. Visos tos netikė­tos situaci­jos ir juo­das humoras įtraukia į veiksmą taip, kad žiūrovas nė nepa­junta kaip prabėga dau­giau kaip pusantros valan­dos tikro juodojo humoro.

Žinoma, bus kalba ir apie moteris ir apie darbą, apie pini­gus, apie auto­mo­bil­ius, apie emi­graciją … Tačiau dau­giau­siai bus juoko iki ašarų, iki nukritimo, iki pilvo ir žandikaulių išsi­nar­in­imo. Spek­tak­lyje gausu vietų, kur hero­jai filosofiškai žvel­gia į gyven­imą ir visiems pri­mena tikrąsias ver­tybes. Ir apie tai kalba su nepri­lygstamu humoru ir ironija, pre­ciz­iškai pabrėž­dami gyven­im­iškas situaci­jas, į kurias mes beveik kas­dien patenkame. Ir dar. Iš šių mini­atiūrų dauge­lis apie save ir kitus sužino daug naujo…

Dievobaimin­gus ir silpnų nervų žiūrovus prašome nesi­varginti ir neateiti. Nepil­namečiai į spek­taklį neįleidžiami. N-18

Sce­nar­i­jaus auto­rius ir režisierius tarp­tau­tinių humoro fes­ti­valių lau­re­atas Artūras Orlauskas. Spek­tak­lio trukme 1 val. 40 min.

Bili­etai plati­nami por­tale bili​etai​.lt ir renginio vietoje kasose.

Bili­etų kaina: 8 Eur, 10 Eur, 12 Eur.
Juodojo humoro komedija „Traukinys“ N-18
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>