ANYKŠČIŲ MIESTO IR RAJONO RENGINIŲ PAIEŠKA / ARCHYVAS

  RENGINIŲ KALENDORIUS  ▶
  RENGINIŲ KATEGORIJOS  ▶
  RENGINIŲ STATISTIKA  ▶
PRADŽIOS DATA:
PABAIGOS DATA:
RENGINIŲ: 90
2014 06 21
15:00

Tradicinė Joninių šventė „Ant Šv. Jono ant Jomarkėlio”

2014 04 25
13:00

Atvelykio šventė „Margas margas margučiukas...“

2014 01 04
14:00

Trijų Karalių vaikštynės po Debeikių miestelį

2013 12 14
14:00

N. Elmininkų kaimo bendruomenės adventinė popietė

2013 12 12
18:00

Adventinė popietė „Uždekime advento žvakę...“

2013 06 23
09:00

Joninės Kavarske „Ant Švento Jono, ant jomarkėlio“ - Antroji diena

2013 06 23
20:00

Joninių šventė „Ir pražydo papartėlis...“

2013 06 23
20:00

Joninės (Rasos šventė)

2013 06 22
15:00

Joninės Kavarske „Ant Švento Jono, ant jomarkėlio“ - Pirmoji diena

2013 06 22
21:00

Joninės „Paparčio žiedo beieškant“

2013 04 05
12:00

Atvelykio popietė vaikams „Piešiu margutį“

2013 02 12
14:00

Užgavėnės „Keliasi žemė ryto skambėjime“

2013 02 12
15:00

Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin aina“

2013 02 10
12:00

Užgavėnių šventė „Ubagų linksmybės“

2013 02 10
12:00

Užgavėnės ant Nevėžos ežero „Vykim žiemą iš kiemo“

2013 02 10
14:30

Užgavėnių šventė „Oi gardūs gardūs tie Užgavėnių blynai“

2013 01 04
14:00

Persirengėlių vaikštynės po miestelį „Ir atėjo trys Karaliai“

2012 06 23
22:00

Tradicinė Joninių šventė „Ant šv. Jono,ant jomarkėlio”

2012 06 23
18:00

Joninės „Paparčio žiedas mumyse”

2012 06 23
19:00

Joninės „Paparčio žiedo beieškant”

2012 06 23
20:00

Joninių šventė „Supinkim Joninių vainiką”

2012 06 23
20:00

Joninės „Uždekim Joninių laužą”

2012 06 23
21:00

Joninės „...Kas nuskins paparčio žiedą”

2012 06 23
21:00

Joninės „Rasos lašas - laimę neša”

2012 02 21
14:00

Užgavėnių šėlionės - vaikštynės po kaimą

2012 02 21
16:00

Užgavėnių šventė „Bėk, žiemele, iš kiemelio”

2012 02 21
17:00

Užgavėnių šventė Naujuosiuose Elmininkuose

2011 06 23
20:00

Joninių šventė „Šv. Jono naktį“

2011 06 23
22:00

Joninių šventė „Prie Joninių laužo...“

2011 03 08
11:00

Persirengėlių vaikštynės po kaimą - Užgavėnių popietė vaikams Ažuožeriuose

2011 03 08
14:00

Užgavėnių šventė „Jau atėjo žiemai galas”

2011 03 08
14:00

Užgavėnių šėlionės Traupyje

2011 03 08
15:00

Užgavėnių persirengėlių vaikštynės Kavarske

2011 03 08
18:00

Tradicinė užgavėnių šventė „Oi gardūs gardūs tie užgavėnių blynai”

2011 03 08
11:00

Etnografinė popietė „Užgavėnių šurmuly”

2011 03 08
08:00

Užgavėnių linksmybės „Pabusk, žemele, pabudo jau saulelė”

2011 03 05
12:00

Užgavėnių karnavalas senosios Troškūnų stoties kieme

2010 06 24
20:00

Joninių šventė „Supinkim Joninių vainiką”

2010 06 23
20:00

Joninių šventė „Naktis, kuri atveria paslaptis”

2010 06 23
20:00

Joninių šventė „Po paparčiu”

2010 06 23
21:00

Joninių šventė „Paparčio žiedo stebuklai”

2010 06 23
21:00

Joninių šventė Troškūnuose

2010 06 23
22:00

Joninių šventė „Paparčio žiedo beieškant”

2010 06 23
20:00

Joninių vakaruška „Pasveikinimas Jonams ir Janinoms...”

2010 06 23
21:00

Vakaras prie Joninių laužo „Paparčio žiedo naktis”

ARCHYVAS
2
Renginiai Anykščiuose
MOONTRIX eksperimentinės muzikos koncertas - Ganzer Maschine
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Circulating Oils Library
Anykščių menininkų asociacija
Šilelis
Anykščių baseinas „Bangenis“