MOKYMO ĮSTAIGOS ANYKŠČIUOSE

Anykščių muzikos mokykla

Anykščių muzikos mokykla
Anykščių muzikos mokykla
J. Biliūno g. 21, LT-29111 Anykščiai

Telefonai: +370 381 50746

El. paštas: anyksciumm@gmail.com

http://anyksciumuzika.lt
ARTĖJANTYS RENGINIAI
RENGINIŲ ARCHYVAS (19) ▶
KULTŪROS MIESTO ŽINIOMIS, RENGINIŲ NENUMATOMA
INFORMACIJA
Mokyklos misija
Sudaryti geras aukštos ugdymo kokybės sąlygas, leidžiančias atsiskleisti mokinio prigimtinėms galioms, leidžiančią išugdyti gebėjimus, brandinti kultūrinę, pilietinę savimonę, ugdyti sąmoningą, turinčią tvirtas vertybines nuostatas, asmenybę, pasiruošusią mokytis visą gyvenimą, gebančią atskleisti savo muzikinius gebėjimus ir išreikšti save dabartinėje visuomenėje. Bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei, tenkinti miesto bendruomenės kultūrinius poreikius.

Vizija

Moderni muzikinio ugdymo institucija, tenkinanti vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir saviraiškos poreikius, meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centras. Mokykla — visuomenei ir šeimai atviras kultūros židinys puoselėjantis kūrybiškumą, tautiškumą, pilietiškumą, ugdantis harmoningą, dvasiškai turtingą asmenybę.

Anykščių muzikos mokykla
2008 m.

Tikslai

Skatinti moksleivių kūrybinę raišką, stiprinti jų individualaus darbo motyvaciją ir pasiektus rezultatus panaudoti bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių muzikinio suvokimo bei meninio skonio ugdymui. Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą ir meilę savo krašto kultūrai, mokyti gerbti ir puoselėti tautos tradicijas.

Uždaviniai
  • pritraukti daugiau norinčių dalyvauti mokyklos koncertinėje , konkursinėje veikloje bei projektuose;
  • bendrojo lavinimo mokyklų moksleivius integruoti į muzikos mokyklos meninius projektus;
  • organizuoti išvykas, susitikimus su kitų muzikos ir meno mokyklų bendruomenėmis;
  • organizuoti koncertus bendrojo lavinimo mokyklose.
  • propaguoti lietuvišką tautinę muziką ir jos tradicijas;
  • supažindinti prancūzų, norvegų ir vokiečių muzikos mokyklų moksleivius su lietuvių tautine muzika, instrumentais, tautiniais kostiumais ir krašto papročiais;
  • atskleisti tautiškumo gerąsias savybes, ugdyti moksleivių pilietišką savimonę ir atsakingumą.
GPS: 55.525926 / 25.111039
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Renginiai Anykščiuose
Fotokonkursas „Anykščiai ir apylinkės“ (2013) - Miestas naktį
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Circulating Oils Library
Anykščių menininkų asociacija
Šilelis
Anykščių baseinas „Bangenis“