MOKYMO ĮSTAIGOS ANYKŠČIUOSE

Anykščių muzikos mokykla

Anykščių muzikos mokykla
Anykščių muzikos mokykla
J. Biliūno g. 21, LT-29111 Anykščiai

Telefonai: +370 381 50746

El. paštas: anyksciumm@gmail.com

http://anyksciumuzika.lt
ARTĖJANTYS / VYKSTANTYS RENGINIAI
RENGINIŲ ARCHYVAS (19) ▶
KULTŪROS MIESTO ŽINIOMIS, RENGINIŲ NENUMATOMA
INFORMACIJA
Anykščių muzikos mokykla

Mokyklos misija

Sudaryti geras aukštos ugdymo kokybės sąlygas, leidžiančias atsiskleisti mokinio prigimtinėms galioms, leidžiančią išugdyti gebėjimus, brandinti kultūrinę, pilietinę savimonę, ugdyti sąmoningą, turinčią tvirtas vertybines nuostatas, asmenybę, pasiruošusią mokytis visą gyvenimą, gebančią atskleisti savo muzikinius gebėjimus ir išreikšti save dabartinėje visuomenėje. Bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei, tenkinti miesto bendruomenės kultūrinius poreikius.

Vizija

Moderni muzikinio ugdymo institucija, tenkinanti vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir saviraiškos poreikius, meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centras. Mokykla — visuomenei ir šeimai atviras kultūros židinys puoselėjantis kūrybiškumą, tautiškumą, pilietiškumą, ugdantis harmoningą, dvasiškai turtingą asmenybę.

Anykščių muzikos mokykla
2008 m.

Tikslai

Skatinti moksleivių kūrybinę raišką, stiprinti jų individualaus darbo motyvaciją ir pasiektus rezultatus panaudoti bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių muzikinio suvokimo bei meninio skonio ugdymui. Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą ir meilę savo krašto kultūrai, mokyti gerbti ir puoselėti tautos tradicijas.

Anykščių muzikos mokykla
Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė 2018“, nuotr. Gabija Juknevičiūtė.
GPS: 55.525926 / 25.111039
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Renginiai Anykščiuose
Fotokonkursas „Anykščiai ir apylinkės“ (2016) - Kompozicija
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Anykščių menininkų asociacija