RENGINIŲ KALENDORIUS

  RENGINIŲ KATEGORIJOS  ▶
  RENGINIŲ ARCHYVAS  ▶
  RENGINIŲ STATISTIKA  ▶

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Anykščiuose (2016) - Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo cer­e­monija

Antano Baranausko aikštė
Antano Baranausko aikštė ▶
Anykščiai
2016 m. kovo 11 d. - 12:00
Kaina 0 €
Renginys vyko prieš 1966 d.
FOTO / VIDEO / AUDIO ARCHYVAS
Nuotraukų: 28
Renginio akimirkaRenginio akimirkaRenginio akimirka
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Audioklipų: 0
Audioįrašų nėra
Kovo 11 - oji Lietu­vos Neprik­lau­somy­bės atkū­rimo diena Anykščiuose

Mal­o­niai kvieči­ame visus į Lietu­vos Neprik­lau­somy­bės atkū­rimo dienai skir­tus renginius Anykščiuose:

11 val. Šv. mišiosŠv. apaš­talo evan­ge­listo Mato bažnyčioje.

12 val.Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo cer­e­monija Antano Baranausko aikštėje prie pamin­klo Laisvei.

13.30 val. Išk­ilmin­gas kon­cer­tas „Mes kuri­ame ateitįAnykščių kultūros centre.

Daly­vauja:

Anykščių muzikos moky­los mokiniai, tarp­tau­tinio konkurso „Muzik­inė akvarelė - 2016″ dalyviai, Lietu­vos nacional­inės fil­har­moni­jos kameri­nis ansam­b­lis „MUSICA HUMANA“, solistė Simona Lemo (sopranas).

Taip pat kvieči­ame aplankyti Anykščių kultūros cen­tre ekspon­uo­jamą Ilonos Dau­jo­taitės tapy­bos par­odą „Budėji­mas“, skirtą mūsų laisvės 25 - mečiui.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Anykščiuose (2016) - Val­sty­binės vėli­avos pakėlimo cer­e­monija
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Renginiai Anykščiuose
Elektroninės muzikos festivalis „The Machine Started To Flow Into A Vein (Vol. 4)“ - Pasiruošimas
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Anykščių menininkų asociacija